Zero plastiku, w 100% recyklowalny

Obecnie opakowania kosmetyczne prawie nie są poddawane recyklingowi. Przyczyną jest złożona struktura zastosowanych materiałów kompozytowych, przeróżne lakiery i farby oraz dodatkowe materiały w elementach dekoracyjnych. Dlatego też rozdzielenie tych materiałów, tak aby wróciły one ponownie do obiegu, możliwe jest tylko w nieekonomicznych warunkach i przy użyciu skomplikowanej technologii recyklingu. Ponadto spełnione muszą być również surowe wymogi dotyczące czyszczenia na wypadek ewentualnego skażenia substancjami niebezpiecznymi.

Zeroplast free to naturalny materiał na bazie biologicznej, zoptymalizowany pod kątem przemysłowego formowania wtryskowego. Proces recyklingu obejmuje niezbędne czyszczenie, a ponadto stosowane są wyłącznie farby naturalne i etykiety, które nie wymagają dodatkowego usuwania lub czyszczenia.

Zeroplast free to jedyny materiał do opakowań kosmetycznych, który można sensownie zastosować w cyklu zgodnym z koncepcją „od kołyski do kołyski”.

Zeroplast free