W procesie produkcji formowanie wtryskowe z użyciem materiałów naturalnych wymaga samoregulujących procesów opartych na oprogramowaniu.

Główną ideą produkcji jest chęć całkowitego usieciowienia danych na wszystkich jej etapach z dodatkową opcją samosterowania w ramach określonych tolerancji jakości zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0.

Ponad miliard sztuk opakowań rocznie jest produkowanych przez ponad 200 pracowników na powierzchni ok. 2,6 tys. metrów kwadratowych.

Dzięki samosterującemu zazębianiu się etapów produkcji realizowany jest zautomatyzowany system „zera defektów”.

Wielkość produkcji na komórkę w ciągu ośmiu lat została zwiększona o ponad 400%, a ilość odrzutów udało się ograniczyć z ok. 15% do mniej niż 3%. 

O nas