Gdy ani jedno jajko nie jest podobne do drugiego. Formowanie wtryskowe a wybryki natury.

Czy jesteśmy w stanie nauczyć się, jak skuteczniej równoważyć wahania i w ten sposób lepiej przystosować procesy formowania wtryskowego do właściwości materiałów naturalnych? Czy możliwe jest zmniejszenie stopnia złożoności oraz liczby składników i dodatków do compoundów wykonanych na bazie biologicznej, a tym samym przyspieszenie procesów re- i upcyklingu?

Przy okazji targów K 2019 wraz z naszym partnerem, firmą WITTMANN BATTENFELD, oraz wiodącymi instytucjami badawczymi i uniwersytetami podjęliśmy się największego wyzwania, przed jakim gospodarka o obiegu zamkniętym stawia branżę tworzyw sztucznych, prezentując rozwiązanie na przykładzie compoundu na bazie biologicznej składającego się z zaledwie trzech komponentów.

Compoundy oparte na paliwach kopalnych cechują się dużą wytrzymałością. Restrykcyjne specyfikacje stosowane w produkcji przemysłowej dopuszczają jedynie niewielkie wahania, jak np. w przypadku wskaźnika szybkości płynięcia, odporności na ścinanie i innych wskaźników istotnych w procesie przetwarzania. Nie dotyczy to jednak materiałów na bazie biologicznej. Jeśli w procesie formowania wtryskowego chcemy na większą skalę korzystać z materiałów na bazie biologicznej i nie modyfikować ich w taki sposób, by traciły one swe naturalne właściwości, musimy nie tylko skuteczniej równoważyć wahania, stosując innowacyjne rozwiązania w technologii programowania i sterowania, ale również wykorzystywać te procesy w celu zachowania pozytywnych właściwości materiałów naturalnych.

Na targach K 2019 „Proof of Concept” („dowód słuszności koncepcji”) zostanie zaprezentowany na żywo na przykładzie produkcji opakowania dla przemysłu kosmetycznego. Przy pomocy maszyny do wtrysku wielokomponentowego powstaną słoiki kosmetyczne z pokrywkami, które zostaną wykonane z materiału w pełni opartego na surowcach naturalnych, który poddaje się recyklingowi, nie tracąc równocześnie swych właściwości.

Dowiedz się więcej