Go Zero with us

To nie wielcy pożerają małych, lecz mądrzejsi głupszych.

Opakowania

Koncepcja „od kołyski do kołyski” nie oznacza, że musimy z czegoś rezygnować. Oznacza lepsze i inteligentniejsze opakowania.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Warunkiem recyklingu oraz zastosowania zgodnie z filozofią „od kołyski do kołyski” jest inteligentne projektowanie produktów i materiałów.

O krok do przodu

My i nasi klienci chcemy być pionierami, zawsze o krok do przodu. Dlatego też Zeroplast jest częścią międzynarodowych projektów badawczych.

Poza tym istnieją pewne zasady etyki pracy, które kosztują zero wysiłku: staraj się jeszcze bardziej, bądź odpowiedzialny, punktualny, niezwykły i niezawodny.

Nasze podejście


Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga nowego sposobu myślenia, nowych produktów i odpowiedzi na pytania, których dzisiaj nawet jeszcze sobie nie zadajemy, ale które jutro zmienią całe gałęzie przemysłu i rynki. W ramach łańcuchów wartości prawie wszystkich produktów B2B i B2C bezpowrotnie tracona jest większość cennych surowców, które są spalane, zakopywane lub wykorzystywane do produkcji ławek parkowych lub stali konstrukcyjnej. Jest to tzw. downcycling. Gospodarka o obiegu zamkniętym działa zupełnie odwrotnie. Zgodnie z jej założeniami produkty należy projektować tak, aby były lepsze, ładniejsze i bardziej sensowne, a przede wszystkim już na etapie planowania należy uwzględnić sensowne ponowne wykorzystanie zasobów. Z naszego punktu widzenia chodzi o to, aby produkty pakować lepiej, a nie gorzej. Zaczyna się to już od wyboru surowców, a kończy na farbach drukarskich. Inteligentne marnowanie, które można przyrównać do pięknie kwitnącego drzewa jabłoni, które ponownie rodzi nowe owoce.

Recykling

Aby materiał opakowaniowy lub element konstrukcyjny nadawał się do recyklingu i ponownego wykorzystania w dalszym cyklu życia zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”, na wszystkich etapach prac rozwojowych nad produktem integrujemy wymagania dotyczące designu, doboru i projektowania materiałów i surowców, najbardziej sensownego procesu recyklingu oraz najlepszej technologii recyklingu, uwzględniając przy tym przepisy krajowe i międzynarodowe, jak np. unijny pakiet propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz dobrowolne porozumienia, takie jak te zawarte przez Fundację Ellen Mcarthur.

Surowce

Każdy materiał do przemysłowego formowania wtryskowego składa się z różnych, indywidualnie skomponowanych surowców. Od samego początku bierzemy pod uwagę fakt, że tylko przemyślana redukcja stopnia złożoności i odpowiedni dobór dodatków, lakierów lub etykiet umożliwi zrównoważony recykling i pozytywną ocenę cyklu życia (LCA).

Dlaczego teraz?


Przepisy krajowe i międzynarodowe, presja ze strony firm handlowych i konsumentów oraz ogólny zwrot w kierunku koncepcji „od kołyski do kołyski” i gospodarki o obiegu zamkniętym zmuszają rynki i branże do zmiany sposobu myślenia. 20 lat doświadczenia w formowaniu wtryskowym z wykorzystaniem materiałów naturalnych, jak również udział i współpraca w międzynarodowych projektach badawczych sprawiają, że nasz pomysł już na starcie zapewnia nam przewagę, z której nasi klienci i partnerzy będą czerpać korzyści w procesie produkcji i opracowywania zrównoważonych opakowań.

Konkurencyjność

Nasze credo jest proste, ale jest jednocześnie wielkim wyzwaniem. Jeśli okaże się, że nasze rozwiązania są droższe, nieekonomiczne lub gorszej jakości niż konwencjonalne tworzywa sztuczne, natychmiast wstrzymujemy prace rozwojowe. Gospodarka o obiegu zamkniętym nie może być kompromisem, lecz musi zapewniać postęp na wszystkich płaszczyznach. A my pracujemy nad tym, aby zmniejszyć stopień złożoności. Farby drukowe, które ulegają rozkładowi biologicznemu, wykorzystanie papierów niepowlekanych czy rezygnacja z procedur takich jak dodawanie metalu do tworzyw sztucznych, na skutek czego recykling od samego początku staje się niemożliwy, to nie ograniczenia, lecz konieczność w procesie dalszego rozwoju materiałów opakowaniowych. Nieważne, przed jakim zadaniem zostaniemy postawieni, zawsze znajdziemy rozwiązanie, które odpowie na indywidualne wymagania naszych klientów, również pod względem wykorzystania zgodnego z koncepcją „od kołyski do kołyski” oraz zasadą zrównoważonego rozwoju w dziedzinie produkcji opakowań.

Gospodarka sieciowa

Współpracujemy z instytucjami badawczymi, uczelniami wyższymi i laboratoriami i już na wczesnym etapie w procesy planowania i rozwoju włączamy naszych klientów, w tym m.in. globalnych graczy z branży kosmetycznej i dóbr konsumpcyjnych. Chłoniemy wiedzę, która jest obecnie generowana na szczeblu lokalnym i globalnym w zakresie rozwoju materiałów, formowania wtryskowego, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu, CO2 i filozofii „od kołyski do kołyski”. Świat się zmienia, a my żyjemy w czasach przełomu. Widoczny jest już zwrot w kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów, a na rynku dostępne są odpowiednie technologie. A my udostępniamy je naszym klientom i partnerom projektowym.